?aktualno=16&Logout=true&produkt=&locale=sl ?aktualno=16&Logout=true&produkt=&locale=hr
Zaposleni
Leo Lakota  -  Direktor leo.lakota@ferbit.net 00386 571 014 74
00386 513 369 17
Barbara Boštjančič  -  Informatičar barbara.bostjancic@ferbit.net 00386 571 014 74
Jadran Šetina  -  Informatičar jadran.setina@ferbit.net 00386 571 014 74
00386 513 369 15
Bojan Mirc  -  Programer bojan.mirc@ferbit.net 00386 571 014 74
Roman Novak  -  Pomoć i podrška roman.novak@ferbit.net 00386 571 014 74
Matej Lakota  -  Programer matej.lakota@ferbit.net 00386 571 014 74

 
 
AKTUALNO
Potvrda o aktivnostima (ES) 561/2009

Potvrda o aktivnostima (ES) 561/2009...
 
SERVIS
Povezivanje do pojedinih servisnih stranica

Servisni nalog
Prijavljivanje pogreška
      
 
DATOTEKE
Popis korisnih datoteka i dokumenata s mogućnostju prijenosa