?ret_link=%2Fpomoc.php%3Fprodukt%3Dpomoc&type=notLogged&produkt=portali&locale=sl ?ret_link=%2Fpomoc.php%3Fprodukt%3Dpomoc&type=notLogged&produkt=portali&locale=hr
Web Portali
Podatkovni Web Portali v logističnih verigah so se pokazali kot izjemno učinkovito orodje za zajem in pregled podatkov o tovoru in njegovem gibanju. Lahko jih izvedemo tudi za uporabo z uporabniškimi certifikati kar zagotavlja veliko mero varnosti zajetih podatkov.V povezavi z Web servisi lahko omogočamo hiter pretok podatkov med podjetji B2B. Naši portali za zajem kosovnih pošiljk so povezani z produkom WinPro in omogočajo on line naročnaje odvoza tisk logističnih nalepk ter spremljavo poti in izročanja posamezne pošiljke:
http://www.szexpress.si, http://narocila.ekdis.si
Lahko Vam izdelamo tudi predstavitvene web strani:
http://www.urdih-transport.com, http://www.fizioterapija-ines-lencek.si
 
 
AKTUALNO
Pot.o dejavnosti po uredbi (ES) 561/2009

Pot.o dejavnosti po uredbi (ES) 561/2009...
 
SERVIS
Povezave do posameznih servisnih strani

Servisni nalog
Prijava napak
      
 
DATOTEKE
Spisek uporabnih datotek in dokumentacije z možnostjo prenosa