?ret_link=%2Fpomoc.php%3Faktualno%3D16%26locale%3Dhr%26produkt%3Dpomoc&type=notLogged&aktualno=16&produkt=skladisce&locale=sl ?ret_link=%2Fpomoc.php%3Faktualno%3D16%26locale%3Dhr%26produkt%3Dpomoc&type=notLogged&aktualno=16&produkt=skladisce&locale=hr
Skladišče
Programski paket je del logističnega ERP in omogoča preprosto vodenje skladišč za različne lastnike blaga. Omgočen je uvoz podatkov iz različnih podatkovnih oblik xml,xls.Omogočeno je tudi vodenje carinskega skladišča, pregledano s strani carinske uprave RS. Podprto je poslovanje z črtno kodo in ročnimi terminali.
 
 
AKTUALNO
Pot.o dejavnosti po uredbi (ES) 561/2009

Pot.o dejavnosti po uredbi (ES) 561/2009...
 
SERVIS
Povezave do posameznih servisnih strani

Servisni nalog
Prijava napak
      
 
DATOTEKE
Spisek uporabnih datotek in dokumentacije z možnostjo prenosa