Taborenje 2021

V kolikor potrebujete pomoč pri prijavi, si lahko ogledate kratka video navodila.

Številka taborniške izkaznice
(če vpišete pravilno številko izkaznice in rojstni datum, se bodo polja avtomatsko izpolnila)

* v kolikor številke nimate, lahko prijavnico izpolnite ročno
Ime
Priimek
Datum rojstva (dd. mm. yyyy)
Naslov
Pošta
Razred
E-naslov
(nanj pošljemo potrdilo o uspešni prijavi)
Lasten GSM
(v kolikor obstaja)
Tel. št. in ime 1. starša
Tel. št. in ime 2. starša
Tel. št. in ime 3. osebe
(v primeru odsotnosti staršev)
Velikost majice    
Znanje plavanja
(obvezno samo pri prijavi na taborenje)
Zdravstvene in prehranske posebnosti
Pred samim taborjenjem se bomo o stanju še enkrat pozanimali, da bomo lahko zagotovili maksimalno varnost za vse.
Opombe
(druge opombe)